Homeopathisch dierenarts

Als dierenarts beschik je over de mogelijkheid om een diagnose te stellen. Mocht de kwaal geschikt zijn voor een homeopathische behandeling dan kan deze ingezet worden. Mocht de aandoening niet kunnen herstellen door enkel homeopathie dan zal er een doorverwijzing plaatsvinden. Dit kan naar een regulier werkend dierenarts zijn of een complementair werkend dierenarts.

Een homeopathische behandeling kan ook goed naast een reguliere behandeling ingezet worden.

Enkele aandoeningen die goed met homeopathie te behandelen/ondersteunen zijn o.a:

Acute ontstekingen ( oren, ogen, maag-darmkanaal etc.)

Artrose en aandoeningen van het bewegingsapparaat

Behandeling van klachten rondom operaties

Bevorderen van wondgenezing

Braken zowel bij acuut als chronisch

Diarree zowel bij acuut als chronisch

Gedragsproblemen (agressie, angst, ongewenst sproeigedrag)

Luchtwegaandoeningen zowel bij acuut als chronisch

Ondersteuning bij tumoren bijvoorbeeld bij Cushing

Vruchtbaarheidsproblemen ©

Wilt u meer weten? Lees de klantervaringen of neem contact op.